POLITICA DE CONDIFENȚIALITATE

Subscrisa S.C. GLOWIFY S.R.L.  cu sediul social în Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 121, bl. 5, sc.3, et. 7, ap.112, camera 4, Sector 4 și adresă email contact@leminimacaron.ro  este administratorul paginii www.leminimacaron.ro, precum și a conturilor din următoarele rețele sociale:

Instagram: leminimacaron_ro

Facebook: Le Mini Macaron RO

Glowify nu își asumă nicio răspundere care decurge din utilizarea greșită, informații improprii sau ilegale care apar pe site-ul propriu. Cu limitele prevăzute de lege, Glowify nu își asumă nicio răspundere pentru lipsa de veridicitate, integritate, actualizare și acuratețe a datelor sau informațiilor conținute în site-urile și rețelele lor de socializare.

Conținutul și informațiile de pe site-urile Glowify sunt pregătite de profesioniști calificați corespunzător pentru a-și exercita profesia. Cu toate acestea, conținutul și informațiile nu leagă cele menționate mai sus și nici opiniile, sfaturile sau sfaturile juridice de niciun fel, întrucât este doar un serviciu oferit cu titlu informativ.

Paginile de internet și rețelele sociale gestionate de Glowify pot conține link-uri (link-uri) către alte pagini. Prin urmare, nu își poate asuma responsabilitatea pentru conținutul care poate apărea pe paginile altora. Textele, imaginile, sunetele, animațiile, software-ul și alte conținuturi incluse pe acest site sunt proprietatea exclusivă a Glowify sau a furnizorilor săi de licențe.

Orice act de transmitere, distribuție, vânzare, reproducere, stocare sau comunicare publică integral sau parțial, trebuie să aibă acordul expres al Glowify.

Glowify își păstrează dreptul de a bloca sau de a refuza accesul la site fără a fi nevoie să comunice în prealabil utilizatorului care contravine politicii legale în vigoare.

Rețelele sociale

Utilizatorul trebuie să aibă profilul său pe rețelele de socializare pentru a interacționa cu Glowify și a accepta relația cu rețeaua noastră de socializare. În acest fel, Glowify va avea acces la profilul utilizatorului în conformitate cu parametrii prevăzuți chiar de rețeaua de socializare și poate interacționa cu aceasta prin trimiterea de mesaje, publicații, participare la concursuri și tombole.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Glowify să poată accesa sau interacționa cu profilul său, va fi necesar să se disocieze de profil prin anularea urmăririi sau ștergerea ca prieten, urmăritor sau utilizator Glowify. Acțiunile pe care le desfășoară  Glowify pot fi informative și/sau publicitare ale serviciilor sau produselor sale, având în vedere că rețeaua de socializare este un mediu de publicitate, Glowify având responsabilitatea sa cu privire la publicațiile și comunicările realizate prin aceste mijloace online. Participarea utilizatorilor la concursuri, promovare sau orice altă activitate promovată prin intermediul rețelelor de socializare va implica faptul că utilizatorul acceptă bazele legale ale acestui concurs, promoție sau tombolă care vor fi publicate pe rețeaua socială de referință la momentul oportun și cu participarea lor implică faptul că utilizatorul le-a acceptat..

Utilizatorilor li se reamintește că postările pe care le fac pe rețelele sociale vor fi sub responsabilitatea lor și vor trebui să respecte legile și drepturile terților care pot afecta cu o relevanță deosebită drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor și imaginea terților înșiși, precum și ca regulile rețelelor sociale în sine conținute în următoarele link-uri:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram: https://help.instagram.com/

Youtube: https://policies.google.com/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

Tik Tok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=es

Confidențialitate și protecția datelor

Conform Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal, prin prezenta autorizați ca datele cu caracter personal furnizate să fie încorporate în fișierele gestionate de Glowify după cum urmează:

Formular de contact: Datele dumneavoastră vor fi încorporate în fișierul Contacte pentru a vă gestiona solicitarea și pentru a putea răspunde. Datele dumneavoastră vor fi păstrate până când se va răspunde la cerere și nu vor fi transmise către terți

Înregistrarea unui nou utilizator: Datele dumneavoastră vor fi încorporate în câmpul utilizatorilor web pentru a vă gestiona contul și achizițiile efectuate cu acesta. Datele dumneavoastră vor fi păstrate până când nu vă este retras consimțământul. În orice caz, datele dumneavoastră vor fi transmise către terți.

Formular de achiziții: Datele dumneavoastră vor fi încorporate în baza de date a Clienților pentru a vă gestiona achiziția. Datele dumneavoastră vor fi păstrate până la atingerea scopului legitim al colectării datelor și nu vor fi transmise terților cu excepția numelui și adresei dumneavoastră către serviciile de curierat pentru a efectua livrarea achiziției dumneavoastră.

Formular de solicitare disponibilitate produse: Datele dumneavoastra vor fi incorporate in fisierul de Contacte pentru a va informa despre disponibilitatea produselor de care sunteti interesat si pe care le-ati solicitat anterior. Datele dumneavoastră vor fi păstrate până când se va răspunde la cerere și nu vor fi transmise către terți.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în rețeaua noastră de socializare, acestea vor fi incluse în domeniul social media & marketing pentru a gestiona informațiile și datele obținute prin interacțiunea cu rețelele noastre de socializare (Instagram, Facebook, Pinterest și Youtube) și profile și pagini deținute de companie. Aceste date vor fi păstrate până la continuarea interesului legitim care a permis prelucrarea.

Participarea la concursuri: Datele dumneavoastră vor fi incluse în fișierul concurs și tombolă pentru a vă gestiona participarea și a vă contacta în cazul în care sunteți câștigător. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise către terți cu excepția serviciilor de curierat însărcinate cu livrarea produselor câștigate. Datele dumneavoastră vor fi păstrate până la atingerea scopului legitim care a permis procesul.

Mesagerie instantanee (SMS): Datele dumneavoastră vor fi încorporate în fișierul newsletter-ului pentru a gestiona trimiterea de comunicări comerciale prin SMS la numărul de telefon mobil indicat pe care ni l-ați indicat anterior în formularul de înscriere pentru acest serviciu. Aceste comunicări vor fi legate de produsele și ofertele noastre care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Datele dumneavoastră vor fi păstrate până când vă dezabonați de la acest serviciu, acțiune pe care o puteți face în orice moment. Datele nu vor fi transmise terților.

În orice caz, puteți indica revocarea consimțământului dat, dacă acesta a fost temeiul care a legitimat prelucrarea sau exercitarea drepturilor prevăzute:

Dreptul de acces: persoana vizată are dreptul de a ști dacă operatorul îi prelucrează datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, are dreptul de a accesa aceste date, precum și de a obține informații despre prelucrarea efectuată.

Dreptul de rectificare: este legată de inexactitatea incompletă a datelor. Persoana vizată are dreptul de a-și rectifica datele personale inexacte și ca datele sale cu caracter personal incomplete să fie completate.

Limitarea prelucrării: este dreptul persoanei interesate de a-și marca datele personale reținute pentru a limita prelucrarea în viitor. Limitarea prelucrării înseamnă că, la solicitarea persoanei în cauză, datele acesteia cu caracter personal indicate nu vor mai fi prelucrate.

Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale atunci când se bazează pe anumite cazuri specifice și este invocat un motiv legat de situația sa personală.

Portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal furnizate operatorului în format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil mecanic, dacă se bazează pe consimțământ sau pe un contract, prelucrarea realizeazându-se prin mijloace automate.

Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – detalii la dataprotection.ro

Dreptul de retragere a consimțământului – dreptul de retragere, în orice moment, a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. 

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor – în cazul în care se iau decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii afectează în mod semnificativ persoana vizata, aceasta poate (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. 

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a se adresa ANSPDCP, care se poate exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens se poate consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități : 

    1. prin poștă, la adresa Bucureşti, Şos. Giurgiului nr. 121, bl. 5, sc.3, et. 7, ap.112, camera 4, Sector 4
    2. prin email, la adresa de email: contact@leminimacaron.ro

Dreptul de proprietate intelectuală

Acest site este proprietatea Glowify. Drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de exploatare și reproducere a acestui site web, a paginilor sale, a prezenței acestuia pe rețelele de socializare, a ecranelor, a informațiilor pe care acestea le conțin, a aspectului și a designului acestora, precum și a legăturilor („hyperlinkuri”) sunt proprietatea exclusivă a produsului, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel.

Toate denumirile, modelele și/sau logo-urile, precum și orice produse sau servicii oferite și reflectate pe acest site web, sunt mărci comerciale înregistrate în mod corespunzător de Camelia Beauty Spain SL, în calitate de titular al drepturilor. Orice utilizare abuzivă a acestora de către alte persoane decât proprietarul său legitim și fără consimțământul expres și neechivoc al acestuia poate fi denunțată și urmărită penal prin toate mijloacele legale existente în ordinea juridică spaniolă și/sau comunitară.

Drepturile de proprietate intelectuală și mărcile comerciale ale terților sunt evidențiate și trebuie respectate de orice persoană care accesează această pagină, nefiind responsabilitatea Glowify modul de utilizare pe care Utilizatorul o poate efectua.

Este permisă descărcarea conținutului, copierea sau imprimarea oricărei pagini a acestui site web și a postărilor de pe rețelelor sociale numai pentru uz personal și privat,. Este interzisă reproducerea, transmiterea, modificarea sau ștergerea informațiilor, conținutului sau avertismentelor acestui site web fără permisiunea prealabilă scrisă a Glowify.

Glowify nu transferă utilizatorilor dreptul de proprietate asupra software-ului său. Utilizatorul este proprietarul suportului pe care este înregistrat software-ul. Dacă transferați software de pe acest site pe terminalul dvs., nu veți putea diseca prin studiu și traduce versiunea codului original într-un alt cod sau limbă.

Cadrul legal

Aceste condiții generale sunt guvernate de legea română, instanțele române fiind competente cu privire la interpretarea, aplicarea și respectarea acestora.

Politica de cookie-uri

Va informam ca pentru buna functionare a site-ului https://leminimacaron.ro/ sistemul browser foloseste unele date de navigare (“Cookies”) pentru a oferi un serviciu mai specializat utilizatorilor săi.

Cookie-urile sunt fișiere text mici pe care toate browserele le stochează atunci când navigați pe site-uri web și aplicații. Putem colecta adresa IP pe care computerul dumneavoastră o folosește pentru a se conecta la site-ul web, adresa URL a site-ului web solicitat în momentul în care are loc conexiunea și alți parametri legați de sistemul de operare al mediului de calculator al utilizatorului. Aceste informații sunt colectate doar în scopul identificării sesiunii cu scopul de a facilita analiza site-ului. 

Glowify utilizează în website “cookies” următoarele de la terțe părți:

Cookie-uri de analiză: ne permit să cuantificăm numărul de utilizatori pentru a furniza servicii statistice din serviciile oferite pe acest site. Pentru a face acest lucru, obiceiurile dvs. de căutare sunt analizate pentru a îmbunătăți oferta produselor și serviciilor noastre. Google, Inc. prin Google Analytics colectează informații de pe computerul utilizatorului pentru a obține informații despre activitatea acestuia pe site-ul web și stochează informațiile colectate de la „cookie-uri” pe serverele sale situate în Statele Unite.

Cookie-uri publicitare: cele de la terți care ne permit să analizăm obiceiurile dumneavoastră de comportament în timpul căutării și utilizării site-ului web, astfel încât să vă putem arăta serviciile/produsele care se adaptează mai mult profilului și preferințelor dumneavoastră. Aceste cookie-uri sunt deținute de Facebook.

În orice caz, în cazul unei colectări de date personale, cum ar fi adresa IP, aceste date vor fi stocate într-un câmp denumit „Social Media & Marketing” sub responsabilitatea Glowify. Scopul acestui domeniu este de a gestiona și controla rețelele sociale, precum și informațiile extrase din activitatea utilizatorului pe site. Aceste date vor fi transferate companiei care gestionează cookie-urile și vor fi păstrate așa cum este stabilit de politicile acelor companii. Aceste date pot fi transferate în țări terțe și puteți obține mai multe informații accesând politica lor de cookie-uri personale prin următorul link: https://policies.google.com/privacy.

Vă informăm că Google ar putea transfera aceste informații către terți atunci când legea impune acest lucru sau atunci când acești terți procesează informații în numele Google. Google nu va asocia adresa IP de la utilizatori cu alte date pe care le dețin și, din acest motiv, se va face total anonim. Pentru a respinge sau a șterge acest „cookie” puteți verifica următoarele adrese:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Blocarea cookie-urilor

În orice caz, Utilizatorul poate activa opțiunea propriului sistem de browser pentru a interzice instalarea cookie-urilor. Glowify nu va fi responsabil pentru funcționarea incorectă a unora dintre serviciile site-ului din cauza dezactivării cookie-urilor.

În următoarele link-uri puteți găsi instrucțiuni care vă vor ajuta cu setările principalelor browsere:

Internet Explorer:https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: 

https://support.microsoft.com/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?

Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari: 
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac

Safari for IOS (Iphone, IPad): 

http://support.apple.com/kb/ht1677

Chrome for Android: 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?

Dacă doriți să obțineți mai multe informații despre cookie-uri și despre cum să le dezactivați în funcție de sistemul dvs. de browser, puteți verifica următoarele linkuri  www.aboutcookies.org și http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1.

În cazul în care nu o faceți, înțelegem că, dacă nu ați dezactivat cookie-urile, înseamnă că v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră pentru Google în modul specificat explicat anterior mai sus.

În caz de îndoială sau orice alt comentariu, puteți contacta Gw prin canalul de servicii pentru clienți sau trimițând un e-mail la contact@leminimacaron.ro

Lista Cookies

Următorul conținut este o listă actualizată a cookie-urilor găsite pe site-ul https://leminimacaron.ro/  furnizată de CookiePro.

Un cookie este o mică bucată de date (fișier text) pe care un site web – atunci când este vizitat de un utilizator – solicită browserului dumneavoastră să îl stocheze pe dispozitivul dumneavoastră pentru a reține informații despre dumneavoastră, cum ar fi preferința de limbă sau informațiile de conectare. Aceste cookie-uri sunt setate de noi și numite cookie-uri primare. De asemenea, folosim cookie-uri de la terți – care sunt cookie-uri dintr-un domeniu diferit de domeniul site-ului web pe care îl vizitați – pentru eforturile noastre de publicitate și marketing. Mai precis, folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în următoarele scopuri:

Cookie-uri strict necesare

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre. De obicei, acestea sunt setate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care reprezintă o solicitare de servicii, cum ar fi setarea preferințelor dvs. de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor. Puteți seta browserul să vă blocheze sau să vă avertizeze despre aceste cookie-uri, dar unele părți ale site-ului nu vor funcționa atunci. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație de identificare personală.

Grupuri COOKIEs

COOKIES

COOKIES UTILIZATE

leminimacaron.ro

OptanonConsent OptanonAlertBoxClosed

First Party

leminimacaron.ro

secure_customer_sig __attentive_cco cart _secure_session_id _shopify_d _shopify_evids cart_ts _ttp __attentive_id keep_alive __pf_session shopify_pay_redirect cookietest __attentive_dv cart_sig dynamic_checkout_shown_on_cart __attentive_pv __pf_user _privy_3E3736C8FDA856C7C47281D7 _orig_referrer __attentive_ss_referrer cookieconsent_preferences_disabled _tt_enable_cookie shopify_recently_viewed cart_currency cart_ver _attn_

First Party

cdn.shopify.com

shopify_pay_redirect, cookieconsent_preferences_disabled, _shopify_evids, cookietest

Third Party

paypalobjects.com

paypal-offers--cust

Third Party

www.paypal.com

nsid

Third Party

paypal.com

x-csrf-jwt, enforce_policy, l7_az, ts_c, ts, tsrce, LANG, x-pp-s

Third Party

Cookie-uri de performanță

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ne ajută să știm care pagini sunt cele mai și mai puțin populare și să vedem cum se deplasează vizitatorii pe site. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru și nu vom putea monitoriza performanța acestuia.

Grupuri COOKIEs

COOKIES

COOKIES utilizate

leminimacaron.ro

_hjSessionUser_1860958 _shopify_s _s _vwo_sn _shopify_sa_p _ga _shopify_sa_t _vwo_uuid _gat_UA-nnnnnnn-nn _shopify_y _gat _landing_page _hjFirstSeen _vis_opt_test_cookie _vwo_uuid_v2 _vwo_ds _hjIncludedInPageviewSample _hjAbsoluteSessionInProgress _vis_opt_s _gid _hjIncludedInSessionSample _y _hjSession_1860958

First Party

developers.google.com

_ga_devsite

Third Party

cdn.pagefly.io

__pf_session, __pf_user

Third Party

script.hotjar.com

_hjIncludedInSessionSample, _hjIncludedInPageviewSample

Third Party

cdn.attn.tv

_attn_, __attentive_cco, __attentive_id, __attentive_pv, __attentive_dv, __attentive_ss_referrer

Third Party

Cookie-uri funcționale

Aceste cookie-uri permit site-ului web să ofere funcționalități și personalizare îmbunătățite. Acestea pot fi setate de noi sau de furnizori terți ale căror servicii le-am adăugat pe paginile noastre. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect.

Subgrupuri COOKIE

COOKIES

COOKIES utilizate

leminimacaron.ro

localization

First Party

Cookie-uri de direcționare

Aceste module cookie pot fi setate prin intermediul site-ului nostru de către partenerii noștri de publicitate. Acestea pot fi folosite de acele companii pentru a construi un profil al intereselor dumneavoastră și pentru a vă afișa reclame relevante pe alte site-uri. Acestea nu stochează direct informații personale, ci se bazează pe identificarea unică a browserului și a dispozitivului dvs. de internet. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți experimenta o publicitate mai puțin direcționată.

Subgrupuri COOKIE

COOKIES

COOKIES utilizate

leminimacaron.ro

__kla_id _gclxxxx _fbp

First Party

static.klaviyo.com

__kla_id

Third Party

static-tracking.klaviyo.com

__kla_id

Third Party

google.com

NID

Third Party

youtube.com

CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Third Party

Cookies din rețelele de socializare

Aceste cookie-uri sunt setate de o serie de servicii de social media pe care le-am adăugat pe site pentru a vă permite să partajați conținutul nostru prietenilor și rețelelor dvs. care pot să vă urmărească browserul pe alte site-uri și să construiască un profil al intereselor dvs. Acest lucru poate afecta conținutul și mesajele pe care le vedeți pe alte site-uri web pe care le vizitați. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza sau să vedeți aceste instrumente de partajare.

COOKIE SUBGROUP

COOKIES

COOKIES utilizate

tiktok.com

_ttp

Third Party

www.facebook.com

Third Party